Angličtina pro děti

Dopřejme našim dětem naučit se anglicky hrou a bez námahy!

S angličtinou se setkáváme téměř na každém kroku. Dobrá znalost cizího jazyka pomůže Vašim dětem nejen v budoucí profesi, ale zároveň také obohacuje a rozvíjí člověka jako osobnost. 

 
Metodikou Mortimer English Clubu, výbornými materiály a kvalifikovanými lektory bude Vaše dítě nenásilnou a hravou formou podporováno ve vlastní touze se učit a poznávat nové věci. Každé dítě se u nás bude cítit dobře. 
 
Učit se cizím jazykům je dětem blízké a přirozené.
 
Nikdy není příliš brzy!
 
 
Mortimer – English for Minis – Angličtina pro mrňousky
Speciální výukový koncept pro děti od dvou let. V tomto věku je dětský mozek velmi vnímavý pro učení se jazykům. Je-li dítě seznamováno s jazykem pravidelně, naučí se slovíčka, gramatiku i přízvuk řeči stejně přirozeně jako při učení mateřského jazyka.
 
Angličtina je dětem představována zábavnou a nenásilnou formou za pomoci ohromného množství písniček, her a didaktických pomůcek. Začátek je porozumění řeči.
 
Více o tomto kurzu ZDE >Mortimer – English for Children – Angličtina pro děti od 4 do 10 let
Tento výukový koncept je atraktivní způsob, jak se naučit anglicky hrou, bez drilu a otravného memorování. Tento koncept tvoří tři na sebe navazující kurzy a stejně jako v kurzu pro mrňousky i zde se používá velké množství písniček, her a didaktickýc a praktických pomůcek.
 
Více o tomto kurzu ZDE >Mortimer – Fit for English – Angličtina pro děti 10+ a teenagery
Tento výukový koncept doplňuje a rozšiřuje výuku angličtiny na základní škole. Je vhodný:
  • jako doplňkový pro žáky ZŠ
  • jako rozšíření výuky pro nadané žáky, kteří se chtějí posunovat ve znalosti angličtiny rychleji
  • jako opakování pro slabší žáky