English for Minis - od 3 let

Speciální výukový koncept pro děti od tří let. V tomto věku je dětský mozek velmi vnímavý pro učení se jazykům. Je-li dítě seznamováno s jazykem pravidelně, naučí se slovíčka, gramatiku i přízvuk řeči stejně přirozeně jako při učení mateřského jazyka.
 

Angličtina je dětem představována zábavnou a nenásilnou formou za pomoci ohromného množství písniček, her a didaktických pomůcek. Začátek je porozumění řeči.
 

Slovní zásobu se děti učí a procvičují pomocí "flashcards" (obrázkových karet), pravidelného poslechu, praktických pomůcek a velkého množství interaktivních činností a her odpovídajících věku dětí. Tímto způsobem začnou děti brzy tvořit jednoduché anglické věty, které jsou s nimi pravidelně opakovány a procvičovány. 
 

Věříme, že poslech je pro správné naučení velmi důležitý. K tomu, aby mohly děti angličtinu poslouchat pravidelně obsahuje výukový set dvě CD. Pomocí pravidelného poslechu se děti naučí hovořit anglicky plynně a bez přízvuku. 

Výukový set pro tento kurz obsahuje výukovou knihu, pohádkovou knihu s příběhem rytíře Mortimera, omalovánku, 2 CD a sadu samolepek.


Po absolvování kurzu English for Minis jsou děti schopné aktivně používat více než 200 slov, reagovat na jednoduché pokyny a základní otázky, odpovídat v krátkých větách, zpívat písničky a říkat jednoduchá říkadla. Pasivní slovní zásoba se blíží cca 450 slovům.


Mrňousky učíme ve skupině maximálně osmi dětí. Hodina se koná jednou týdně a trvá 45 minut. Délka kurzu je flexibilní, od 10 do 20 měsíců, podle toho, jak děti učivo zvládnou.