O výuce

Filozofie Mortimer English Club

  • Náš systém výuky byl vytvořen proto, abychom mohli jak dětem, tak i dospělým studentům dát možnost naučit se anglicky laskavou formou se spoustou her a pomůcek a reálných situací. Tedy tak, jak jsme všichni vstřebali mateřský jazyk.

 

Mortimer English Club v Říčanech

V Říčanech jsme od února 2011 a od začátku nabízíme široké spektrum kurzů pro všechny generace. Všechny kurzy jsou vedeny školenými a pravidelně proškolovanými lektory, včetně rodilého mluvčího. Klademe velký důraz na to, aby se u nás studenti naučili anglicky bez ostychu z mluvení a aby k nám zároveň chodili s radostí a potěšením. Velkým oceněním pro nás je, že se studenti na naše kurzy těší a že se stává, že nás navštěvují i celé rodiny - děti, rodiče i prarodiče... Přijďte to také zkusit. Těšíme se na Vás.

 

Jaká je výuka s Mortimerem?

Lekce u nás probíhají v malých skupinkách 3 - 6 žáků a to jak u dětí, tak i u dospělých. U malých dětí se lekce konají jednou týdně a vyučovací hodina trvá 45 minut. Vyučovací hodina u teenagerů je 60 minut a dospělí se u nás učí 75 minut. Lekce jsou připraveny tak, aby se nikdo nenudil a každý měl dostatek prostoru hovořit. Hodiny probíhají téměř výlučně v anglickém jazyce. 

Důraz je kladen především na porozumění mluvenému slovu a na skládání  vět od jednoduchých po složitější. Děti čtou a píší později, dospělí toto samozřejmě zvládají již od první lekce.

Kurzy pro děti jsou doplněny poslechovými CD, knihami pohádek a příběhů. Hrajeme jednoduchá divadelní představení, vyrábíme a tvoříme, používáme praktické pomůcky. Děti díky tomu vnímají angličtinu doslova všemi smysly. Výukové materiály pro dospělé zahrnují slovníčky a probíraná témata jsou aktuální. Díky nízkému počtu studentů v kurzu lze hodiny tematicky přizpůsobovat dané skupince. V neposlední řadě máme i pro dospělé mnoho zábavných výukových her.

U Mortimeru pomocí her a cvičení rozmluvíme úplně každého bez ohledu na věk.

 

 

 

Důvody, proč si zvolit Mortimer English Club

  • zázemí velké a úspěšné společnosti s více než 20 lety zkušeností ve výuce desítek tisíc spokojených studentů v mnoha zemích celého světa
  • prověřená metoda replikující výuku mateřského jazyka
  • velmi kvalitní výukové materiály, které jsou pravidelně aktualizovány a zlepšovány
  • výuka v malých skupinách s individuální pozorností pro každého studenta
  • široká nabídka kvalitní kurzů od nejmenších studentů, až po seniory
  • návaznost kurzů

 

Naše reklama: youtu.be/yeMvuPrshV4