Fit for English - pro teenagery

Fit for English je inovativní výukový koncept. Je sestaven tak, aby doplňoval a rozšiřoval výuku anglického jazyka na základní škole. Veškerá gramatika, která je v osnovách základní školy je v tomto kurzu zahrnuta a široce probírána. Vše nové je pak upevněno skrze mnohá cvičení, hry, příběhy a další aktivity. Tento výukový koncept je tedy vhodný jako:

  • doplňující a rozšiřující pro žáky ZŠ 
  • učivo pro slabé studenty
  • studenty vyšších ročníků ZŠ i středních škol, kteří mají mezery v základech anglického jazyka

Navíc, pracovní listy pokrývají většinu gramatických témat a lektor je využívá individuálně, polde potřeb jednotlivých žáků. Kromě gramatiky zůstává hlavním cílem mluvené slovo. Kurz obsahuje velmi mnoho zajímavých her a tématických okruhů.
 

Výuka probíhá ve skupině maximálně 8 studentů. Lekce trvá 45 minut.
 

Výuková lekce je rozdělena následovně:

  • opakování gramatických struktur podle knihy a pracovních listů
  • vytváření slovní zásoby
  • hry a mluvený projev

Ani když student nemá žádné, nebo jen zanedbatelné problémy s anglickým jazykem, je rozumné aby navštěvoval “Fit for English” kurz jako doplněk k výuce ve škole.

Na středních školách a gymnáziích musí děti číst, psát, rozumnět, mluvit a ještě se učit gramatiku. A to vše najednou. Pro mnoho studentů je toto příliš a oni, bohužel, rychle ztrácí zájem ve studium. Učení se cizímu jazyku by mělo být potěšením a ne se stát agonií.

Tím, že vaše děti souběžně s výukou ve škole navštěvovat i naše kurzy, zjistí, že výuka angličtiny je zábavná a není pod nátlakem.

Je velmi důležité si uvědomit, že jazykové schopnosti se nejlépe trénují v malých skupinách. Tím se dají špatné návyky rychle odstranit. Získat kvalitní jazykové znalosti ve skupině 25 studentů jsou velmi omezené.


Studenti vyšších ročníků jsou často dobří v psaní a překladech, naproti tomu nejsou schopni komunikovat. To proto, že nikdy neměli tu příležitost.


Komunikovat verbálně je v dnešním světě základ. Proto jsou rétorické schopnosti spolu s upevněním gramatických struktur hlavním bodem našich kurzů.

Díky mnoha konverzačním hrám je pro studenty přirozené mluvit na našich hodinách anglicky.