To má smysl

Studenti Mortimer English Club Říčany mají nového spolužáka.


Je jím jedenáctiletý Paul z města Boffa v Guineji.

Paul pochází z rodiny pěstitele a bydlí ve ve městě Boffa ve čtvrti Dansi. Má tři sesty a dva bratry. Rodina se ho snaží ve vzdělávání podporovat, ale nemohou si dovolit zaplatit školu. Proto jsme se rozhodli pomoct - Paula jsme na dálku adoptovali a jeho školní docházku sponzorujeme. Získali jsme tak vlastně pro naše říčanské studenty nového spolužáka.

Díky obrázkům a dopisům, které od Paula budeme dostávat, budeme moci nového spolužáka dětem představit a společně i vytvořit dopisy, pozdravy a obrázky pro něj. Věříme, že toto přátelství na dálku pomůže nám všem. My Paulovi pomůžeme získat vzdělání (věc, která je pro nás naprostou samozřejmostí) a on nám pomůže alespoň částečně pochopit život a kulturu v daleké zemi. Na Paulovy fotky, obrázky a vysvědčení se můžete podívat zde.

 

ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ - PROJEKT POMOCI NA DÁLKU
 
 
Občanské sdružení Wontanara se zabývá rozvojovou spoluprací v Guineji. Jedním z jejich projektů je Adopce afrických dětí. "Jde o pomoc dětem, které se nacházejí v podmínkách úplné chudoby. Cílem je především zprostředkovat přístup ke vzdělání. Děti, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou, nadále žijí se svojí rodinou v Africe, ale "adoptivní rodič" z Evropy mu hradí školné, všechny učební pomůcky a povinnou školní uniformu. Zasíláním finanční částky na tyto výdaje mu tak pomůže dosáhnout alespoň minima životních podmínek, jaké mají ostatní děti jinde ve světě.

Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku je mnohem víc než jen jednoduchá ekonomická výpomoc, neboť vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými národy a kulturami."