O výuce

 

Filozofie Mortimer English Club

  • Náš systém výuky byl vytvořen proto, abychom mohli jak dětem, tak i dospělým studentům dát možnost naučit se anglicky laskavou formou se spoustou her a pomůcek a reálných situací. Tedy tak, jak jsme všichni vstřebali mateřský jazyk.
  • Nyní, po mnoha letech, si stále uvědomujeme skvělé výsledky našich malých i velkých studentů, kteří se angličtinu učí s námi, bez nátlaku a v pohodě.
     

Mortimer English Club na českolipsku

V Dubé jsme první kurzy otevřeli v únoru 2011, v Doksech o rok později a od začátku nabízíme široké spektrum kurzů pro všechny generace. Kurzy u nás navštěvují i celé rodiny - děti, rodiče i prarodiče. Všechny kurzy jsou vedeny školenými a pravidelně proškolovanými lektory. V kurzech klademe velký důraz na to, aby se u nás studenti naučili anglicky bez ostychu z mluvení a aby k nám zároveň chodili s radostí a potěšením. Velkým oceněním pro nás je, že se studenti na naše kurzy těší... Přijďte to také zkusit.

 

 

Jaká je výuka s Mortimerem?

Lekce u nás probíhají v malých skupinkách 3 - 8 žáků a to jak u dětí, tak i u dospělých. Délka jedné lekce je 45 minut, někdy i déle. Všechny kurzy jsou vedeny proškolenými a neustále vzdělávanými lektory v neformální, příjemné atmosféře. Lekce jsou připraveny tak, aby se nikdo nenudil a každý měl dostatek prostoru hovořit. Hodiny probíhají téměř výlučně v anglickém jazyce. 

Důraz je kladen především na porozumění mluvenému slovu a na skládání  vět od jednoduchých po složitější. Děti čtou a píší později, dospělí toto samozřejmě zvládají již od první lekce.

Kurzy pro děti jsou doplněny poslechovými CD, pohádkovými knihami a knihami s příběhy. S dětmi hrajeme jednoduchá divadelní představení, vyrábíme a tvoříme k danému tématu, používáme praktické pomůcky. Děti díky tomu vnímají angličtinu doslova všemi smysly. Výukové materiály pro dospělé zahrnují slovníčky a probíraná témata jsou aktuální. Díky nízkému počtu studentů v kurzu lze hodiny tematicky přizpůsobovat dané skupince, aby byly pro všechny opravdu zajímavé. V neposlední řadě máme i pro dospělé mnoho zábavných výukových her.

U Mortimeru pomocí her a cvičení rozmluvíme úplně každého bez ohledu na věk.