Subnavigation

Jedeme do Anglie

 

Termín: 20. - 28.9. 2014

 

WORTHING: ubytování je zajištěno v hostitelských rodinách (2-4 studenti v jedné rodině). Studenti, kteří jsou vzdálení od meeting pointu 5-10 minut chůze, chodí pěšky, ostatní vozí hostitelské rodiny.

Studenti jsou na základě výsledků vstupního testu rozřazeni do 3 skupin podle jazykové úrovně. V jednotlivých rodinách jsou pouze studenti jednoho zájezdu (mononational classes).

V ceně zájezdu jsou zahrnuty tyto položky:

  • ubytování v hostitelských rodinách na 5 nebo 6 nocí, 2-4 studenti v jedné rodině.
  • 12 lekcí výuky pod vedením zkušených anglických lektorů
  • pojištění účastníků hromadného zájezdu (léčené výlohy, pojištění na storno, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel)
  • doprava luxusním zahraničním autobusem, včetně Eurotunelu nebo pobytu.
  • doprovodný program
  • průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 24 hodin denně na mobilním telefonu
  • občerstvení na zpáteční cestě
  • závěrečný certifikát výuky

 

 Cena pobytu je 10 500,- Kč a zahrnuje ubytování, jídlo, školné, dopravu a dozor.

 Vybíráme zálohu 3 000,- Kč do 16.1.2014.

 Lektorský doprovod Kamila Drdlíková MEC Teplice, Irena Žalovičová MEC Dubá, Katka Dřízhalová MEC Říčany