Subnavigation

4. kapitola příběhu o Mortimerovi

Mela kolem tajemné nádoby

Prošli úzkou chodbou a ocitli se ve velké místnosti. Bylo tam teplo, ale nikde nebyl vidět krb ani pec. Stál tam stůl se židlemi, a když jim hostitel pokynul, sedli si. „Tak si myslím,“ povídá trochu žárlivě strýček Godfrey, „že tenhle člověk je asi taky kouzelník. Jak jinak by mohl mít teplo v domě, ve kterém nehoří oheň?“  A opravdu – krb nikde. Sledovali, jak hostitel bere do ruky podivnou nádobu a strká ji pod stříbrnou trubku vycházející ze zdi. A najednou z té trubky vytrysknul pramen čisté vody!

To jsou kouzla, pomysleli si, a bez dechu pozorovali, co se bude dít dál. Za chvíli pramen zase vyschnul, jako mávnutím kouzelného proutku. Člověk v modrých kalhotách nádobu plnou vody postavil zpět, ozvalo se cvaknutí, rozsvítilo se červené světýlko a místností zaznělo podivné syčení. Mortimerovi naskočila husí kůže. Syčení mu připomínalo svištění dělové koule, která se řítí přes hradby. Dobře si to pamatoval z bitev. Vykřikl: „Pozor, schovejte se!!!“ a skočil pod stůl. Nastala mela, jak se všichni snažili nacpat za ním. Betty se zapletla Godfreymu do vousů, ten šlápl Mortimerovi na ruku, ale největší spoušť způsobil Malcolm, který se pod stůl nemohl vejít.