Fit for Business

Zcela nový kurz obchodní angličtiny Fit for Business je zaměřen na angličtinu, kterou v zaměstnání opravdu využijete. Program je určený pro mírně pokročilé studenty, kteří potřebují komunikovat anglicky v zaměstnání pro každodenní práci.  

Zaměřuje se na praktické situace, se kterými se člověk v zaměstnání běžně setkává. Jde například o vítání návštěv, prezentace společnosti, vedení obchodních jednání, omluvy za chyby. Vzhledem k tomu, že naši lektoři mají zkušenosti ze světa businessu a angličtiny v něm používané, jsou schopni přizpůsobit lekce tomu, co studenti potřebují a s čím se skutečně setkávají.
 
Ve výukových materiálech vystupuje Anna, mladá žena pracující pro německou společnost, která se chystá otevřít pobočku v jižní Anglii. Což je úkol právě pro Annu. Celý kurz tedy student provází Annu a její kolegy při jejich každodenních činnostech a aktivitách.
 
Program Fit for Business doplňují nově zpracované, originální učební materiály a CD.