English for You - program pro dospělé a seniory

  • English for You 1 - Začátečníci - více ZDE
  • English for You 2 - Středně pokročilí - více ZDE
  • English for You 3 - Pokročilí - více ZDE

V našich kurzech se studenti učí jazyk v příjemné atmosféře, zábavně a bez jakéhokoli stresu či nátlaku. Koncept se skládá ze tří návazných kurzů od začátečníků po pokročilé. Kurzy jsou určené všem věkovým kategoriím.  

Zaměřujeme se i na kurzy angličtiny pro seniory, tedy studenty od 60 let výše. Zde výuka probíhá v pomalejším tempu, jednoduše, s větším důrazem na opakování a s tématy uzpůsobenými tak, aby byli pro zajímavé i pro tuto skupinu studentů.

Kurz je určen především pro ty, kteří se chtějí učit jazyk bez nátlaku a zábavně podobně, jako učíme i děti. Kurzy jsou pro dospělé všech věkových kategorií bez jakékoliv předchozí znalosti jazyka i pro ty, kteří již nějaké základy mají.

Výuka probíhá v malých skupinách 3 – 6 studentů. Hodiny trvající 45 minut jedenkrát týdně vede vyškolený lektor v neformální a příjemné atmosféře. Naši lektoři jsu buď Češi, kteří plynně hovoří anglicky, případně i žili v anglicky mluvících zemích. Výuku je zaměřena na mluvený projev a porozumění anglickému jazyku, studenti se naučí v angličtině reagovat, zbaví se ostychu. Rychlost výuky je uzpůsobena dané skupině studentů. Tak je zaručena úspěšnost učení.

Je pro nás velmi důležité, aby naši studenti byli schopni komunikovat v angličtině s ostatními lidmi. Tohoto cíle jsme schopni dosáhnout bez namáhavého učení a memorování gramatických pouček a pravidel. Proto také není gramatika ústředním tématem našich hodin. Skrze různá cvičení, hry a převádění probrané látky do praxe se naši studenti naučí používat gramatiku.

Velkou pozornost věnujeme tomu, aby se slovní zásoba našich studentů neustále rozrůstala. To, co již umí, pak musí začít používat aktivně. Proto jsou naše výukové materiály strukturovány tak, aby nebyla probírána jen nová slovíčka, ale aby bylo ukázáno, jaké je praktické použití těchto slovíček. Jsou představovány běžně používané fráze. Veškerá probraná látka je pravidelně opakována; četnost a intenzita opakování opět záleží na dané skupince. V hodinách pro seniory je opakování základním kamenem, ale hodiny jsou koncipovány tak, aby se způsob opakování obměňoval a aby hodiny byly stále zajímavé.

Aktuální a reálná témata jsou mj. probírána pomocí “rolí” a mluveným projevem. Studenti jsou podporováni a stimulováni k tomu, aby sami spontánně začali v cizím jazyce reagovat v různých situacích.