English for Minis – kurz pro děti od 2 do 4 let

Speciální výukový koncept pro děti od dvou let. V tomto věku je dětský mozek velmi vnímavý pro učení se jazykům. Je-li dítě seznamováno s jazykem pravidelně, naučí se slovíčka, gramatiku i přízvuk řeči stejně přirozeně jako při učení mateřského jazyka.

Angličtina je dětem představována zábavnou a nenásilnou formou za pomoci ohromného množství písniček, her a didaktických pomůcek. Začátek je porozumění řeči.

Slovní zásobu se děti učí a procvičují pomocí "flashcards" (obrázkových karet), pravidelného poslechu, praktických pomůcek a velkého množství interaktivních činností a her odpovídajících věku dětí. Tímto způsobem začnou děti brzy tvořit jednoduché anglické věty, které jsou s nimi pravidelně opakovány a procvičovány. 

Věříme, že poslech je pro správné naučení velmi důležitý. K tomu, aby mohly děti angličtinu poslouchat pravidelně obsahuje výukový set dvě CD. Pomocí pravidelného poslechu se děti naučí hovořit anglicky plynně a bez přízvuku. 

Výukový set pro tento kurz obsahuje výukovou knihu, pohádkovou knihu s příběhem rytíře Mortimera, omalovánky, 2 CD a sadu samolepek.

Po absolvování kurzu English for Minis jsou děti schopné aktivně používat více než 200 slov, reagovat na jednoduché pokyny a základní otázky, odpovídat v krátkých větách, zpívat písničky a říkat jednoduchá říkadla. Pasivní slovní zásoba se blíží cca 450 slovům.

Mrňousky učíme ve skupině maximálně osmi dětí. Hodina se koná jednou týdně, probíhá s rodiči a trvá 45 minut. Délka kurzu je flexibilní, od 10 do 20 měsíců, podle toho, jak děti učivo zvládnou.

Po absolvování kurzu děti pokračují kurzem English for Children, kde své znalosti díle prohlubují.