Tento web používá cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu souhlasíte s užitím cookies. Více informací

Přípravné centrum na YLE Cambridge Univeristy

Od roku 2012 připravujeme naše studenty na mezinárodní zkoušky YLE Cambridge University, které pravidelně u nás skládají. A daří se nám to velmi úspěšně, protože jsme se v roce 2018 stali oficiálně přípravným centrem pro Cambridge English Qualifications. 


Cambridgeské zkoušky (Cambridge English Qualifications) patří k nejprestižnějším a ve světě k nejpoužívanějším zkouškám z angličtiny. Vedle zkoušek pro dospělé mohou své schopnosti v angličtině otestovat i děti, které chodí na první nebo druhý stupeň základních škol. Pro ně jsou připraveny zkoušky Young Learners (YLE). Testy prověřují dovednosti žáků ve všech oblastech, ve kterých angličtinu mohou používat, tedy při poslechu, mluvení i psaní. 

Mortimer English Club organizuje pro vybrané studenty, kteří pravidelně navštěvují dětské kurzy angličtiny, Cambridgeské zkoušky YLE již od roku 2012. Výsledků, kterých studenti Mortimer English Club dosahují, jsou přitom dlouhodobě excelentní. I díky tomu získal Mortimer English Club status přípravného centra pro Cambridgeské zkoušky a máme oprávnění používat logo
  
Zábavné testování

Testy Cambridge University jsou navrženy a vyvinuty podobně jako systém výuky angličtiny u Mortimer English Club, tedy zábavně. Děti získávají tzv. „erby“, které jsou odměnou za jejich dovednosti. Testování se drží současných trendů, jakož i stupně kognitivního vývoje dítěte a jeho znalosti rodného jazyka. Hlavním přínosem testů je, že dítě dále rozvíjí, získává první zkušenosti se zkouškami, které mají pozitivní vliv a motivují dítě v učení cizího jazyka.

Starters, Movers, Flyers

Zkoušky Young Learners (YLE) jsou k dispozici ve třech úrovních - Starters, Movers a Flyers, které se liší náročností a rozsahem testů.

Starters – je první ze tří Cambridgeských zkoušek Young Learners (YLE) pro děti. Zkouška je určena primárně pro děti okolo 10 let, které absolvovaly přibližně 100 hodin výuky angličtiny. Děti při zkoušce mimo jiné omalovávají, kreslí, mluví s examinátorem, a to je baví a motivuje. Zároveň si přípravou na zkoušku vytvářejí základy pro jazykovou výuku, učí se praktickým jazykovým dovednostem. Zkouška tak poskytuje spolehlivé a jednotné měřítko pro hodnocení poslechu, ústního projevu, čtení a psaní.

Movers - je druhou úrovní ze tří Cambridgeských zkoušek Young Learners (YLE) pro děti. Je určena pro pokročilejší studenty. Zkouška motivuje děti ke komunikaci v angličtině v reálných situacích a vytváří pozitivní vztah k jazykovým zkouškám. Zkouška je vhodná pro děti okolo dvanácti let, které absolvovaly přibližně 175 hodin výuky angličtiny. Při této zkoušce by děti měly být schopné např. porozumět různým pokynům v angličtině, vyplnit jednoduchý formulář a reagovat na otázky o sobě, odpovídat na otázky a sepsat jednoduchá fakta (dny v týdnu, čas, jména), která znají z dětských příběhů.

Flyers - je třetí a nejnáročnější ze tří zkoušek Cambridge English Young Learners (YLE) pro děti. Je určena již pro relativně zdatné studenty. Zkouška prokazuje, že dítě rozumí jednoduché angličtině v každodenních situacích a je schopno komunikovat v základní angličtině. Zkouška je určena pro děti ve věku třinácti až čtrnácti let, které navštěvují jazykové kurzy Mortimer English Club dlouhodobě, případně se k tomu  učí angličtinu ve škole jako druhý jazyk přibližně dva až  tři roky (výuka odpovídá asi 250 hodinám angličtiny). Při této zkoušce by děti měly být schopné vysvětlit rozdíly mezi dvěma příběhy nebo obrázky, napsat nebo vyprávět krátký příběh v angličtině, klást otázky a používat minulý čas. Zkouška Cambridge English: Flyers test je ekvivalentem zkoušky Cambridge English: Key for Schools (KETfS).