Mortimer English Club Praha 10

Centrum: Mortimer English Club Praha 10
Město: Praha 10
Adresa: Kodaňská 38

Kontakt: 774156981, praha10@mortimer-anglictina.cz
Web: www.akademierolnicka.cz


Mortimer English Club na Praze 10 je již otevřený. Najdete ho v Kodaňské ulici číslo 38.
Děkujeme všem, kteří k nám přišli na Dny otevřených dveří. Začínáme s novými kurzy. Ti, kteří mají zájem, se stále mohou přihlásit. 
Veškeré informace najdete zde, na emailu praha10@mortimer-anglictina.cz a nebo přímo na telefonu 774 156 981

Těším se,
Olga Hollý

Jak jsme